Privacy
 
mail.dbs.dkKorps- butikkenFacebookBliv Spejder

Udvalgsarbejde i korpset

Arbejdet i Danske Baptisters Spejderkorps er organiseret i en række udvalg. Alle udvalgene er nedsat af korpsrådet.

Nogle udvalg er faste, fordi de løser en opgave, der forløber kontinuerligt. Det gælder:

Øksedaludvalget, som varetager drift og vedligeholdelse af korpsets førertræningscenter ved Nibe

Kommunikations- og IT-udvalget, der er ansvarlig for korpsets kommunikations- såvel som web- og mail-aktiviteter.

Førertræningsudvalget, der er ansvarlig for al lederuddannelse i korpset

Andre udvalg eller projektgrupper er nedsat som ad-hoc-udvalg, fordi de løser afgrænsede opgaver. Det gælder fx fejdeudvalg, som planlægger fejder for klynge-/flok eller trop-/ gruppespejderne eller lejrudvalg, der arrangerer de større lejre i korpssammenhænge.

Nederst på siden finder du en liste over alle udvalg og projektgrupper med navne og e-mailadresser samt information omkring udvalgets opgaver.

Se udvalgenes kommissorier: Se Dokumentdatabasen